TERAPIA

LECZENIE ZMIAN TYPU MODIC

Pierwszym krokiem w leczeniu jest określenie, które zmiany typu Modic ma pacjent. Prawdopodobnie są trzy przyczyny zmian typu Modic: zapalno/reumatologiczne, mechaniczne i bakteryjne. Przyczyny te zostały naukowo opisane w pracy nr 1.

LECZENIE REUMOTAIDALNYCH ZMIAN TYPU MODIC

Istnieją pewne rodzaje chorób reumatologicznych w kręgosłupie, między innymi zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa). U pacjentów z tą chorobą bardzo często można zaobserwować zmiany typu Modic i będą one wielokrotnie wspomniane w opisie MR.

Zmiany typu Modic mają typowy wygląd i stosunkowo łatwo jest je odróżnić od innych form modyfikacji zmian typu Modic.

Jeśli masz jakiekolwiek choroby reumatologiczne kręgosłupa, ważne jest, aby zostać skierowanym do reumatologa, gdyż reumatolog właśnie jest odpowiedzialny za leczenie tej choroby.

LECZENIE ZMIAN TYPU MODIC O PODŁOŻU MECHANICZNYM

Istnieją pewne choroby kręgosłupa, takie jak kręgozmyk (spondylolisteza – to przemieszczenie kręgów wraz z całym odcinkiem kręgów leżących wyżej, ku przodowi w stosunku do kręgu położonego niżej) lub rotacja kręgów (skolioza) oraz inne choroby strukturalne, które mogą powodować zmiany typu Modic.

Jest to prawdopodobnie spowodowane silnym ciągnięciem, a tym samym uszkodzeniem blaszek granicznych trzonu kręgu, co w rezultacie może spowodować zmiany typu Modic. Przyczyny te zostały naukowo opisane w pracach 1 i 2. W niektórych przypadkach zmiany mechaniczne można modyfikować laserem biostymulujący.

Laser jednak nie jest w stanie wyleczyć podstawowej przyczyny takiej jak przesunięcie kręgów do przodu, może natomiast zmniejszyć proces zapalny i przyspieszyć gojenie kości, dzięki czemu pacjent odczuwa ulgę w bólu.

LECZENIE ZMIAN TYPU MODIC O PODŁOŻU BAKTERYJNYM

Zmiany typu Modic mogą być również spowodowane infekcją bakteryjną dysków wywołaną przepukliną dysków. Przepuklina dysku jest możliwa bez odczuwania bólu nóg. Kilka badań wykazało wspomnianą przyczynę, a więcej można przeczytać w pracach naukowych 3, 4, 5 i 6.

Aby zweryfikować, że teoria o występowaniu choroby jest wiarygodna, ważne jest, aby była potwierdzona na badaniach na zwierzętach. Teorię bakteryjną potwierdzono w dwóch badaniach na zwierzętach. Zespół badawczy z Chin pobrał bakterie od osoby, która rozwinęła zmiany typu Modic po przepuklinie dyskowej, i wstrzyknął w dyski królików. Eksperyment wykazał, że bakterie mogą powodować zmiany typu Modic (praca naukowa 7).

Podobne doświadczenie z innym gatunkiem zwierząt przeprowadziła również grupa badawcza z San Francisco, w Kalifornii. Amerykańscy naukowcy postąpili w ten sam sposób, pobierając bakterie z dysku osoby, u której stwierdzono zmiany typu Modic po przepuklinie dyskowej, a następnie wstrzyknięto do dysku szczura. Po 14 dniach skany MRI szczurów, wykazały zmiany typu Modic (praca naukowa 8).

W styczniu 2016 r. grupa badawcza przeanalizowała całą literaturę dotyczącą tego obszaru naukowego i napisała recenzję, w której podsumowuje: “Kolonizacja niektórych bakterii w dyskach może być przyczyną bólu nóg, zmian typu Modic i bólu dolnej części pleców. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać znaczną ulgę od bólu pleców, a po leczeniu antybiotykiem, zmiany typu Modic znikają a wraz z nimi ból nóg” (praca 9).

Często leczenie infekcji bakteryjnych jest leczone antybiotykami. Pierwsze badanie z podawanymi antybiotykami i bardzo dokładnymi informacjami na temat zachowania pacjentów ze zmianami bakteryjnymi przeprowadzone było przez Dunkę, Profesor Hanne Albert w Rygforskningscentret, centrum badań nad kręgosłupem w Ringe.

W 2008 roku opublikowano wyniki, które wykazywały dobrą reakcję na leczenie antybiotykami. W 2013 r. Hanne Albert opublikowała pierwsze kontrolowane badania klinicznie 162 pacjentów. W tym badaniu pacjenci otrzymywali placebo lub różne dawki antybiotyków. Uzyskano również bardzo dokładne informacje dotyczące zachowania pacjentów.

Pomiary przeprowadzono na dużej liczbie parametrów takich jak ból, próbki krwi, zmiany w skanach MRI itp.

We wszystkich mierzonych parametrach stwierdzono, że wystąpiły bardzo znaczące efekty leczenia (praca naukowa 11).

W 2015 r. grupa chirurgów ortopedycznych z Iranu, opublikowała drugie badanie klinicznie kontrolowane. W tym badaniu wzięło udział 71 pacjentów ze zmianami typu Modic po przejściu przepukliny, którzy w ciągu 100 dni otrzymali antybiotyki lub placebo. Wyniki były praktycznie identyczne z badaniami duńskimi (praca naukowa 12).

TERAPIA LASEROWA

Większość słyszała o zastosowaniu wiązek laserowych do cięcia i kauteryzacji, ale pomysł użycia laserów do leczenia zmian typu Modic w kręgosłupie może wydawać się niepokojący. Laser to po prostu termin opisujący światło o pojedynczej długości fali. Działanie tej wiązki laserowej zależy od rodzaju soczewki stosowanej w połączeniu z wiązką światła. Soczewka skupiająca wiązkę światła w określonym punkcie ogniskowym może mieć moc cięcia i kauteryzacji.

 

Bio-stymulująca terapia laserowa wykorzystuje soczewkę, która utrzymuje równoległe fale światła laserowego. Nie zbiegają się one w punkcie centralnym. Równoległe wiązki światła przechodzą przez skórę i stymulują komórki organizmu, aby przyspieszyć proces gojenia.

 

Bio-stymulujące leczenie laserowe dowiodło znaczących wyników w leczeniu stanów zapalnych, ran i złamań kości.

W zmianach typu Modic występuje wiele mikropęknięć kości.

 

Po wystąpieniu zmian typu Modic, struktura beleczek kostnych w kręgach ma niewielkie pęknięcia. Są one czasami nazywane złamaniami zmęczeniowymi i mogą być spowodowane wstrząsami lub uderzeniami.

 

Podobnie jak i inne złamania, często powodują ból. Bez odpowiednich warunków i opieki organizm nie poradzi sobie z samoistnym wyleczeniem złamań. Badania wykazały, że zastosowanie lasera bio-stymulującego może skrócić czas gojenia się kości o połowę oraz spowodować wzrost nowej tkanki z 30% większą wytrzymałością na rozciąganie niż w porównywalnych badaniach kontrolnych z użyciem zwykłego światła lub bez leczenia.

 

W jaki sposób laser bio-stymulujący pomaga leczyć złamania?

 

Kiedy złamana kość zaczyna się goić, komórki zwane osteoblastami powstają w różnych miejscach złamania. Osteoblasty ostatecznie przekształcają się w nowy przyrost tkanki, lecząc punkty złamania. Stwierdzono, że pod wpływem stymulacji laserowej w miejscach pęknięcia powstaje dwa razy więcej osteoblastów, skracając czas gojenia o połowę.

 

Istnieje wiele różnych procesów zachodzących w przypadku zapalenia kości, jednak tylko jeden ma szczególny wpływ na ból odczuwany podczas zmian typu Modic.

 

Zapalenie sprzyja wytwarzaniu TNF-alfa, co z kolei stymuluje wzrost nowych włókien nerwowych w uszkodzonej kości. Bio-stymulujące leczenie laserowe zmniejsza produkcję TNF-alfa, powodując obumieranie włókien nerwu. Umożliwia to wyeliminowanie powstałego bólu pleców.

PRACE NAUKOWE

1. Zmiany Modic, możliwe przyczyny w powiązaniu z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Albert HB, Kjaer P, Jensen TS, Sorensen JS, Bendix T, Manniche C . Med Hypotheses. 2008; 70:361-8. Epub 2007 Jul 10.

2. Rozkład naprężeń w krążkach międzykręgowych z powodu zmian degeneracyjnych i wieku pacjenta.

Adams MA et al. The Journal of bone and joint surgery. British volume 1996; 78:965-972.

3. Zmiany Modic po przepuklinie krążka międzykręgowego.

Albert HB, Manniche C. Eur Spine J. 2007; 16:977-82. Epub 2007 Mar 3.

4. Związek pomiędzy rwą kulszową a Propionibacterium Acnes

Stirling A, Worthington T, Rafiq M et al.: . Lancet 2001; 357:2024-2025.

5. Czy tkanka jądra miażdżystego zakażona bakteriami po przepuklinach dysku prowadzi do zmian Modic w sąsiadujących kręgach?

Albert HB, Lambert P, Rollason J, Sorensen JS, Worthington T, Pedersen MB, Nørgaard HS, Vernallis A, Busch F, Manniche S, Elliott T. Eur Spine J. 2013; 22:690-6. Epub 2013 Feb 10.

6. Czy infekcja bakteryjna niskiego stopnia może przyczynić się do bólu kręgosłupa?

Urquhart DM, Zheng Y, Cheng AC, Rosenfeld JV, Chan P, Liew S, Hussain SM, Cicuttini FM. A systematic review. BMC Med. 2015 Jan 22; 13:13. doi: 10.1186/s12916-015-0267-x. Review

7. Zmiany Modic i zwyrodnienie krążka międzykręgowego spowodowane inokulacją Propionibacterium acnes wewnątrz krążków międzykręgowych królików: Badanie pilotażowe

Zhe Chen, Yuehuan Zheng, Ye Yuan, Yucheng Jiao, Jiaqi Xiao, Zezhu Zhou, and Peng Cao. . BioMed Research International, Volume 2016 (2016), Article ID 9612437

8. Infekcja w krążkach międzykręgowych spowodowana bakterią Propionibacterium Acnes, przyczyną zmian w szpiku kostnym kręgów odpowiadającym zmianom Modic.

Stefan Dudli, Ellen Liebenberg, Sergey Magnitsky, Steve Miller, Sibel Demir-Deviren, Jeffrey C Lotz. J Orthop Res. 2016 Apr 21. doi: 10.1002/jor.23265.

9. Rola Propionibacterium acnes w nieropnych infekcjach krążków międzykręgowych,

Zhe Chen, Peng Cao, Zezhu Zhou, Ye Yuan, Yucheng Jiao, Yuehuan Zheng, International Orthopaedics, pp 1-8, First online: 28 January 2016, Review Article

10. Antybiotykoterapia u pacjentów z bólem kręgosłupa związanym ze zmianami Modic typu 1 (Obrzęk kości): Badanie pilotażowe.

Albert HB, Manniche C, Sorensen JS. Deleuran BW. Br J Sports Med. 2008:42:969-73. Epub 2008 Aug 21.

12. Leczenie antybiotykami pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa i obrzękiem kręgów (zmiany Modic typu I): randomizowana klinicznie kontrolowana próba skuteczności.

Mohammed A. Al-Falahi, Mohammed H. Salal, Dhiaa M. Abdul-Wahab. The Iraqi postgraduate Medical Journal vol. 13, no 13 pp 390-398, 2014.

13. Zmiany Modic odcinka lędźwiowego – porównanie wyników badań rezonansu magnetycznego o niskim i wysokim polu

Bendix T, Sorensen JS, Henriksson GA, Bolstad JE, Narvestad EK, Jensen TS. . Spine (Phila Pa 1976). 2012 Sep 15;37(20):1756-62. Erratum in: Spine (Phila Pa 1976). 2013 May 20;38(12): E766.

© Klinika Modic Polska